Landesgruppenausscheidung VPG 2009

Austragungsort: Gruppe Bayreuth Leistungsrichter: Wolfgang Karle (BK) Prüfungsleiter: Eberhard Bloch
Fährtenleger:  W. Kaufmann, M. Montag, T. Mäusbacher 
Schutzdiensthelfer: Dr. T. Schütz, B. Munnik
 Teilnehmer Gruppe Name des Hundes A B C Gesamt Platz
 P. Mohnlein

Erlangen

 Amanti v. d. Bernadette      (Teilnehmer der DM 09) 94 91 95 a 280 1
 R. Carpentier 

Erlangen

 Orgon v. Fausto                 (Teilnehmer der DM 09) 99 85 92 a 276  2
 R. Stolzenberger

Würzburg

 Oskar vom Frankenland     (Teilnehmer der DM 09) 86 94 86 a 266 3
 M. Amann

Erlangen

 Karim v. d. Boxer Meute 94 77 86 a 257  4
 X. Berschneider Nürnberg  Dana v. Heidenberg 93 77 81 a 251  5
 R. Konhäuser Coburg  Pan-Tau v. Felix

88 

75 87 a 250  6
 B. Gehrig Würzburg  Kenzo v. Eulenhorst           98 87 Abbruch  
 2. Platz 


R. Carpentier (Erlangen)

Sieger


P. Mohnlein (Erlangen)

3.Platz

 
R. Stolzenberger (Würzburg)


M. Amann (Erlangen)

Leistungsrichter: Wolfgang Karle
 

 
X. Berschneider (Nürnberg)


R. Konhäuser (Coburg)

  Schutzdiensthelfer
Dr. Thorsten Schütz                                             Bert Munnik

   


 
B. Gehrig (Würzburg)

  
 

 

tml>